W sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego.

Uchwała Nr 01/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   20.05.2019 r.

 

w sprawie kontynuacji zatrudnienia pracownika  administracyjno-gospodarczego

 

Na podstawie § 32 pkt.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia kontynuować zatrudnienie na umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości 460,00 zł brutto (czterysta sześćdziesiąt zł.) miesięcznie – 2 760,00 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt  złotych) półrocznie pracownika  administracyjno-gospodarczego Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn na okres od 01.07.2019 – 31.12.2019 r. zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Usprawnienie pracy w Radzie Osiedla.

 

 

               SKARBNIK                                                                           PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                         Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

          Anna Ogrodnik                                                                          Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
01/19
Data uchwały: 
20/05/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do Uchwały 01/19257.11 KB