Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
64/21 02/08/2021 W sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie 02/08/2021
63/21 12/07/2021 W sprawie sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2021 roku. 12/07/2021
62/21 12/07/2021 w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń i dyżurów w 2021 r. 12/07/2021
61/21 28/06/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2021 12/07/2021
60/21 28/06/2021 w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki nr 139/60 obręb 2003 zgodnie z załączoną mapką pod ogródek owocowo – warzywny. 12/07/2021
59/21 28/06/2021 w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie” 12/07/2021
58/21 11/06/2021 W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Szczecin o budowę ronda stałego na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Wiosny Ludów 15/06/2021
57/21 25/05/2021 W sprawie opinii dotyczącej zagospodarowania działki 1/6, obręb 2038 Pogodno zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Szczecinie 26/05/2021
56/21 14/04/2021 W sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie 16/04/2021
55/21 14/04/2021 W sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki nr 35 z obrębu 2033 i działki nr 235 z obrębu 2033 przy ulicy Wojciechowskiego 16/04/2021