Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn za 2012 rok.

Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn zaprasza mieszkańców na zebranie sprawozdawcze za 2012 rok, które odbędzie 27 maja 2013 roku od godziny 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 68 przy ul. Zakole 1A.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!