WYBIERAMY PREZYDENTA NASZEGO MIASTA

Wzorem lat poprzednich Rada Osiedla Ankońskie-Niemierzyn zaproponowała WSZYSTKIM
kandydatom ubiegającym się o Urząd Prezydenta Miasta Szczecin spotkania
z mieszkańcami osiedla w Szkole Podstawowej Nr 68 przy ul Zakole 1A.

Z naszego zaproszenia skorzystali: Małgorzata Jacyna-Witt, Arkadiusz Litwiński,
Piotr Krzystek i Krzysztof Zaremba.

Mieszkańców chcących poznać kandydatów na Prezydenta oraz kandydatów na radnych w naszym
IV okręgu wyborczym ZAPRASZAMY w dniach :

02.11.2010r godz.18.oo - Arkadiusz Litwiński
05.11.2010r godz.18.oo - Krzysztof Zaremba
10.11.2010r godz.18.oo - Małgorzata Jacyna-Witt
18.11.2010r godz.18.oo - Piotr Krzystek

W chwili gdy pozostali kandydaci wyrażą chęć spotkania z naszymi mieszkańcami niezwłoczne
dodamy informację o ich terminach.

Przewodnicząca Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn
Maria Jolanta Myśliwie
c