W sprawie zobowiązania organizacji rozgrywek XVI Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

Uchwała Nr VII/02/11

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 14.02.2011 r.

w sprawie zobowiązania organizacji rozgrywek  XVI Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. podejmuje zobowiązanie organizacji rozgrywek  XVI Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
VII/02/11
Data uchwały: 
14/02/2011
Kadencja: 
2007-2011