W sprawie zmiany treści uchwały nr 04/06/2015 dot. przyznania diety Sekretarzowi Rady

Uchwała Nr 24/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 12.10.2015r.

 

 

w sprawie zmiany treści uchwały  nr 04/06/2015 dot. przyznania diety Sekretarzowi  Rady

 

Na podstawie § 27 ust. 3 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia przyznać dietę Sekretarzowi Rady w wysokości 50% diety Przewodniczącego Zarządu na okres 01.06 2015 r. do 31.10.2015 r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
24/15
Data uchwały: 
12/10/2015
Kadencja: 
2015-2019