W sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 80.

Uchwała Nr  XXV/11/13

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 18.11.2013 r.

 W sprawie zmiany trasy linii autobusowej nr 80.

 Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 § 1. pozytywnie opiniuje zmianę trasy linii autobusowej nr 80 na trasę od przystanku zakłady Piekarnicze do ul. Ludowej, wraz ze zmianą częstotliwości .

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XXV/11/13
Data uchwały: 
18/11/2013
Kadencja: 
2011-2015