W sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 21/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 14.10.2018.

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Plan rzeczowo – finansowy na 2019 rok stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 07/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
21/19
Data uchwały: 
14/10/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do uchwały367.41 KB