W sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 102/18

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 14.05.2018.

 

w sprawie zmiany planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Plan rzeczowo – finansowy na 2018 rok stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 89/18 z dnia 15 stycznia 2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              SKARBNIK                                                                           PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                    Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                  Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
102/18
Data uchwały: 
14/05/2018
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do uchwały 102.pdf355.05 KB