W sprawie zatrudnienia na umowę – zlecenie.

Uchwała Nr XXXVIII/12/11

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.12.2011 r.

 

W sprawie zatrudnienia na umowę – zlecenie.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. zatrudnia Panią Jolantę Paszkowską na umowę – zlecenie powierzając jej wykonywanie prac administracyjno – finansowo – gospodarczych (zakres obowiązków w załączeniu) na rzecz Rady Osiedla od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012.

Łączne wynagrodzenie brutto: 5 520 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), płatne 460,00 zł miesięcznie.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XXXVIII/12/11
Data uchwały: 
12/12/2011
Kadencja: 
2011-2015