W sprawie zakupu opasek odblaskowych.

Uchwała Nr V/11/14

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   03.11.2014 r.

 

w sprawie zakupu opasek odblaskowych.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 1 200,00 zł na zakup opasek odblaskowych z nadrukiem Rady Osiedla na festyn „Bądź widoczny bądź bezpieczny” organizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 68.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
V/Z/11/14
Data uchwały: 
03/11/2014
Kadencja: 
2011-2015