W sprawie zakupu kamizelek polarowych i nadruku na koszulkach.

Uchwała Nr XV/04/12

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 02.04.2012 r.

 

W sprawie zakupu kamizelek polarowych i nadruku na koszulkach.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. przeznacza kwotę 1 500 zł na zakup kamizelek polarowych z nadrukiem  oraz nadruk na strojach piłkarskich.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XV/04/12
Data uchwały: 
02/04/2012
Kadencja: 
2011-2015