W sprawie zakupu cebulek krokusów.

Uchwała Nr 60/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.10.2016 r.

 

w sprawie zakupu cebulek krokusów.

 

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 1 000,00 zł przekazanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych na zakup cebulek krokusów.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                   Maria Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna z planem pracy Rady Osiedla na 2016 r. Zakupione cebulki krokusów zostaną posadzone na terenie osiedla Arkońskie – Niemierzyn w ramach udziału Rady Osiedla w akcji „Krokusowa Rewolucja”.

 

 

Nr uchwały: 
60/16
Data uchwały: 
10/10/2016
Kadencja: 
2015-2019