W sprawie złożenia wniosku do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych RM.

Uchwała Nr 72/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   13.02.2017 r.

w sprawie złożenia wniosku do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych.

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Składa wniosek o przyznanie przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych środków na częściowe pokrycie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców:

- udział w projekcie "Filmowy Szczecin pod Chmurką" – 2 seanse w miesiącach czerwiec i sierpień 2017.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt ma na celu integrację i mobilizację mieszkańców do wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

Maria Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
72/17
Data uchwały: 
13/02/2017
Kadencja: 
2015-2019