W sprawie złożenia wniosku do Budżetu Miasta na 2020 rok.

Uchwała Nr 26/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.12.2019 r.

 

w sprawie złożenia wniosku do Budżetu Miasta na 2020 rok.

 

Na podstawie § 7 pkt.5 lit.c Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

podejmuje decyzję o złożeniu do Budżetu na 2020 rok wniosku o wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z ulicą Chopina z uwzględnieniem przebudowy pętli autobusowej.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
26/19
Data uchwały: 
09/12/2019
Kadencja: 
2019-2024