W sprawie wystąpienia do Państwowej Straży Pożarnej. 

Uchwała Nr 18/19
Osiedla Arkońskie – Niemierzyn 
z dnia   12.08.2019 r.
 
w sprawie wystąpienia do Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Na podstawie § 7 pkt.7 lit.a Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia wystąpić do Państwowej Straży Pożarnej  z prośbą o kontrolę stanu bezpieczeństwa p/pożarowego w budynku socjalnym przy ul. Arkońskiej 16-17 w Szczecinie. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                             PRZEWODNICZĄCA
                                                                                                      Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn       
                                                                            
                                                                                                               Maria Jolanta Myśliwiec
                 
Nr uchwały: 
18/19
Data uchwały: 
12/08/2019
Kadencja: 
2019-2024