W sprawie wystąpienia do Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Uchwała Nr 17/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.08.2019 r.

 

w sprawie wystąpienia do Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.

 

Na podstawie § 7 pkt.7 lit.a Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia wystąpić do Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa z prośbą o zwołanie wyjazdowego posiedzenia komisji w budynku socjalnym przy ul. Arkońskiej 16-17 w Szczecinie.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                      PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn      

           Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
17/19
Data uchwały: 
12/08/2019
Kadencja: 
2019-2024