W sprawie wydania opinii dotyczącej zlokalizowania punktu sprzedaży choinek.

 

Uchwała Nr  XXVI/11/13

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 18.11.2013 r.

 W sprawie wydania opinii dotyczącej zlokalizowania punktu sprzedaży choinek.

 Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 § 1. pozytywnie opiniuje możliwość zlokalizowania punktu sprzedaży choinek na gruncie komunalnym, położonym przy ul. Wszystkich Świętych zgodnie z załączoną mapką.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XXVI/11/13
Data uchwały: 
18/11/2013
Kadencja: 
2011-2015