W sprawie wydania opinii.

Uchwała Nr VII/03/2009

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 09.03.2009 r.

 

w sprawie wydania opinii.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. negatywnie opiniuje postulat dotyczący zwiększenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
VII/03/2009
Data uchwały: 
09/03/2009
Kadencja: 
2007-2011