W sprawie wprowadzenia punktu nr 9 do planu pracy Rady Osiedla na rok 2022.

 

UCHWAŁA NR 76 /22

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 21.03.2022

 

W sprawie wprowadzenia punktu nr 9 do planu pracy Rady Osiedla na rok 2022.

 

Na podstawie § 7 pkt 1,2,3,4 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
(Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Plan pracy Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn na rok 2022:

  1. Dyżury w siedzibie Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w każdy roboczy poniedziałek w godzinach 17:00 – 19:00
  2. Zebrania Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca (7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia) .
  3. Zebrania Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn w każdy roboczy drugi poniedziałek miesiąca (14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia).
  4. Organizacja wycieczek pt „Poznajemy swoje osiedle”
  5. Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi.
  6. Organizacja spotkań dla seniorów na temat bezpieczeństwa.
  7. Organizacja festynu z okazji dnia dziecka.
  8. Organizacja Mikołaja.
  9. Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
76/22
Data uchwały: 
21/03/2022
Kadencja: 
2019-2024