W sprawie wniosków do Budżetu Miasta na 2019 rok.

Uchwała Nr 113/18

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.09.2018 r.

 

w sprawie wniosków do Budżetu Miasta na 2019 rok.

 

Na podstawie § 7 pkt.5 lit. c Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 zgłasza poniższe wnioski do Budżetu Miasta na 2019 rok:

 1. Remont i budowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.
 2. Remont ul. Serbskiej.
 3. Remont ul. Grzybowej.
 4. Budowa parkingu przy SPWSZ na terenie pomiędzy ul. Judyma i ul. Zdrojową –projekt.
 5. Remont ul. Broniewskiego od ul. Judyma do ul. Chopina.
 6. Remont nawierzchni ulicy Sportowej.
 7. Remont nawierzchni ulicy Łabędziej.
 8. Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej.
 9. Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego na odcinku przyległym do DPS.
 10. Regulacja koryta strumyka „Warszewiec”.
 11. Remont alejek w Parku im. F. Chopina.
 12. Montaż monitoringu w przejściu podziemnym na ul. Wszystkich Świętych.
 13. Budowa zatok parkingowych (do 10 minut) na ul. Zakole przy SP 68.
 14. Remont ul. Wiosny Ludów od ner 113 do Wzgórze Arkońskie 2. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

           Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
113/18
Data uchwały: 
10/09/2018
Kadencja: 
2015-2019