W sprawie wniosków do Budżetu Miasta na 2017 rok.

Uchwała Nr 51/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   30.05.2016 r.

 

w sprawie wniosków do Budżetu Miasta na 2017 rok.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit. a Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 zgłasza poniższe wnioski do Budżetu Miasta na 2017 rok:

 1. Remont ul. Serbskiej.
 2. Remont ul. Grzybowej.
 3. Remont ul. Wiosny Ludów, odcinka od ul. Chopina do ul .Zdrojowej.
 4. Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów od ul. Zdrojowej do ul. Arkońskiej – projekt.
 5. Remont chodnika i schodów przy ul. Chopina od nr.22 do ul. Wiosny Ludów wraz z wybudowaniem ścieżki rowerowej.
 6. Oświetlenie "górnego" odcinka ul. Wiosny Ludów i remont nawierzchni na odcinku od Wiosny Ludów113 do Wzgórze Arkońskie 10.
 7. Remont alejek w Parku im .F. Chopina.
 8. Remont drogi wewnętrznej na terenie Przedszkola Nr 50 przy ul F. Gila.
 9. Naprawa chodnika na ul. Międzyparkowej.
 10. Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 34 ul. Wojciechowskiego 50.
 11. Budowa miejsc parkingowych na ul. Wszystkich Świętych na odcinku od ul. Niny Rydzewskiej do ul. F. Gila.
 12. Umocnienie brzegów, uregulowanie koryta strumyka Warszewiec na całym odcinku.
 13. Budowa parkingu przy SPWSZ na terenie pomiędzy ul. Judyma i ul. Zdrojową –projekt.
 14. Zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej.
 15. Remont ul. Broniewskiego od ul. Judyma do ul. Chopina.
 16. Monitoring przejścia podziemnego na ul. Wszystkich Świętych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Nr uchwały: 
51/16
Data uchwały: 
30/05/2016
Kadencja: 
2015-2019