W sprawie: w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego RO A-N na XI-XII 2015 roku.

Uchwała Nr 27/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

 z dnia 09.11.2015 r.

 

w sprawie:  w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego RO A-N na XI-XII 2015 roku.

 

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3887)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Plan rzeczowo-finansowy na XI-XII 2015 roku.                                                           

 

Plan finansowy na XI-XII 2015 r.

umowa zlecenie…………………………………………………….....  920,00 zł

diety…..……………………………………………….………………..397,50 zł

czynsze  …………………………………………………………..…....826,92 zł

energia………………………………………………………………..….20,00 zł

telefon, Internet ………………………………………………………...207,54 zł

potrzeby Rady Osiedla: środki czystościowe, art. spożywcze

art. biurowe, bilety parkingowe, tonery, wydanie biuletynu  …..……...468,75 zł

organizacja imprezy Mikołajkowej z mieszkańcami:   …….…........ 6 500,00  zł

zakup namiotu………………………………………………………..3 000,00 zł

 

       Razem: > 12 340,71 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Zagospodarowanie pozostałych środków w budżecie Rady Osiedla na rok 2015.

 

Nr uchwały: 
27/15
Data uchwały: 
09/11/2015
Kadencja: 
2015-2019