W sprawie: w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego RO A-N na IV kwartał 2015 roku.

Uchwała Nr 26/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 12.10.2015r.

 

w sprawie:  w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego RO A-N na IV kwartał 2015 roku.

 

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3887)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Plan rzeczowo-finansowy na IV kwartał 2015 roku.                                                     

 

Plan finansowy na IV kwartał 2015 r.

umowa zlecenie…………………………………………………….....  920,00 zł

diety…..…………………………………………………………………..1590 zł

czynsze  ……………………………………………………………....1257,78 zł

energia………………………………………………………………..….75,00 zł

telefon, Internet ………………………………………………………...130,32 zł

potrzeby Rady Osiedla: środki czystościowe, art. spożywcze

art. biurowe, bilety parkingowe, tonery, wydanie biuletynu  …………...73,68 zł

organizacja imprezy Mikołajkowej z mieszkańcami:   …….…........ 7 600,00  zł

sadzenie krokusów……………………………………………………….1000 zł

zakup namiotu………………………………………………………..3 000,00 zł

 

                                                                                                          Razem: > 15.826,42 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Przeznaczenie środków finansowych przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn ma na celu jak najlepszą gospodarkę finansową w ramach przyznanego finansowania z budżetu Miasta.

 

Nr uchwały: 
26/15
Data uchwały: 
12/10/2015
Kadencja: 
2015-2019