W sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 r..

Uchwała Nr 17/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 07.09.2015r.

 

w sprawie:  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 r..

 

 

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3887)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia przyjąć sprawozdanie finansowego za III kwartał 2015 r. Budżet Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wynosił na rok 2015 34 tyś 992 zł. Kadencja Rady Osiedla 2011-2015 wydatkowała 19 780, 80 zł. Obecna Kadencja Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w III kwartale 2015r. wydatkowała na swoje statutowe cele 8 954,38 zł. W tym:

 

diety…..……………………………………………………………...2 385,00 zł

czynsze  ……………………………………………………………...1 246,18 zł

energia………………………………………………………………….60,00 zł

telefon, ………………………………………………………………. 129,86 zł

Internet………………………………………………….…….………..180,81 zł

potrzeby Rady Osiedla: środki czystościowe, art. spożywcze

art. biurowe, bilety parkingowe                                              ………..   300,00 zł

organizacja imprez integracyjnych, sportowych,

spotkań i zebrań z mieszkańcami:   …….…………………………               4652,53  zł

 

Pozostało do wydatkowania 10 826,42 zł.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Przeznaczenie środków finansowych przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn ma na celu integrację mieszkańców osiedla.

Nr uchwały: 
17/15
Data uchwały: 
07/09/2015
Kadencja: 
2015-2019