W sprawie utworzenia Osiedlowego Klubu Sportowego

Uchwała Nr XIX/08/09
Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 10.08.2009 r.

w sprawie utworzenia Osiedlowego Klubu Sportowego

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. pozytywnie opiniuje chęć utworzenia Osiedlowego Klubu Sportowego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XIX/08/09
Data uchwały: 
10/08/2009
Kadencja: 
2007-2011