W sprawie ustalenia terminu organizacji imprezy mikołajkowej

Uchwała Nr 83/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   18.09.2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminu organizacji imprezy mikołajkowej.

 

Na podstawie § 7 pkt.3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. ustala termin organizacji imprezy mikołajkowej w parku im. F. Chopina dnia 09.12.2017r., w godzinach od 12:00 do 15:00.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                       PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                         Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
83/17
Data uchwały: 
18/09/2017
Kadencja: 
2015-2019