W sprawie ustalenia terminu imprezy Mikołajkowej.

Uchwała Nr 20/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia  9 września 2019 r.

 

W sprawie ustalenia terminu imprezy Mikołajkowej.

 

Na podstawie § 7 pkt.3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. ustala datę organizacji imprezy Mikołajkowej na dzień 7 grudnia 2019 r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               PRZEWODNICZĄCA

        Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn      

                    Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
20/19
Data uchwały: 
09/09/2019
Kadencja: 
2019-2024