W sprawie ustalenia terminu festynu letniego.

Uchwała Nr 03/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   20.05.2019 r.

 

W sprawie ustalenia terminu festynu letniego.

Na podstawie § 7 pkt.3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

ustala organizację  Festynu Rodzinnego „Lato 2019” w dniu 7 lipca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

       Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
03/19
Data uchwały: 
16/08/2019
Kadencja: 
2019-2024