W sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok

UCHWAŁA NR 47/20

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 07.12.2020 r.

 

 

w sprawie ustalenia planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.

 

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Plan rzeczowo – finansowy na 2021 rok stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
47/20
Data uchwały: 
07/12/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Image icon Plan finansowy osiedla A-N na 2021r.jpg417.37 KB