W sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2020 r.

Uchwała Nr 31/19

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.12.2019 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2020 r.

            Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala poniższy harmonogram posiedzeń Zarządu Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn
i Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn w 2020 roku:

 

 Posiedzenia Zarządu:                                   Posiedzenia Rady Osiedla:

- 12.01.2020 r.                                               - 20.01.2020 r.

- 03.02.2020 r.                                               - 10.02.2020 r.

- 02.03.2020 r.                                               - 09.03.2020 r.

- 06.04.2020 r.                                               - 20.04.2020 r.

- 04.05.2020 r.                                               - 11.05.2020 r.

- 01.06.2020 r.                                               - 08.06.2020 r.

- 06.07.2020 r.                                               - 13.07.2020 r.

- 03.08.2020 r.                                               - 10.08.2020 r.

- 07.09.2020 r.                                               - 14.09.2020 r.

- 05.10.2020 r.                                               - 12.10.2020 r.

- 02.11.2020 r.                                               - 09.11.2020 r.

- 07.12.2020 r.                                               - 14.12.2020 r.

 

Posiedzenia Zarządu rozpoczynają się o godzinie 18:00, posiedzenia Rady Osiedla o 17:30.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

            Ustalenie harmonogramu posiedzeń na rok 2020 r. w celu zaplanowania pracy Rady Osiedla bez konieczności comiesięcznego powiadamiania członków o terminach posiedzeń.

 

 

 

Nr uchwały: 
31/19
Data uchwały: 
09/12/2019
Kadencja: 
2019-2024