w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2018 r .

Uchwała Nr 94/18

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   15.01.2018 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2018 r .

 

            Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala poniższy harmonogram posiedzeń Zarządu Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn
i Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn w 2018 roku:

 

 Posiedzenia Zarządu:                                   Posiedzenia Rady Osiedla:

- 05.02.2018 r.                                               - 12.02.2018 r.

- 05.03.2018 r.                                               - 12.03.2018 r.

- 09.04.2018 r.                                               - 16.04.2018 r.

- 07.05.2018 r.                                               - 14.05.2018 r.

- 04.06.2018 r.                                               - 11.06.2018 r.

- 02.07.2018 r.                                               - 09.07.2018 r.

- 06.08.2018 r.                                               - 13.08.2018 r.

- 03.09.2018 r.                                               - 10.09.2018 r.

- 01.10.2018 r.                                               - 08.10.2018 r.

- 05.11.2018 r.                                               - 12.11.2018 r.

- 03.12.2018 r.                                               - 10.12.2018 r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

            Ustalenie harmonogramu posiedzeń na rok 2018 r. w celu zaplanowania pracy Rady Osiedla bez konieczności comiesięcznego powiadamiania członków o terminach posiedzeń.

 

 

 

             PRZEWODNICZĄCA

   Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

                Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
94/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019