W sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2017 r .

Uchwała Nr 65/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.01.2017 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń w 2017 r .

 

Na podstawie § 15 pkt.6 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala poniższy harmonogram posiedzeń Zarządu Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn
i Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn:

 

 Posiedzenia Zarządu:                                   Posiedzenia Rady Osiedla:

- 06.02.2017 r.                                               - 13.02.2017 r.

- 06.03.2017 r.                                               - 13.03.2017 r.

- 03.04.2017 r.                                               - 10.04.2017 r.

- 08.05.2017 r.                                               - 15.05.2017 r.

- 05.06.2017 r.                                               - 12.06.2017 r.

- 03.07.2017 r.                                               - 10.07.2017 r.

- 07.08.2017 r.                                               - 14.08.2017 r.

- 04.09.2017 r.                                               - 11.09.2017 r.

- 02.10.2017 r.                                               - 09.10.2017 r.

- 06.11.2017 r.                                               - 13.11.2017 r.

- 04.12.2017 r.                                               - 11.12.2017 r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

            Ustalenie harmonogramu posiedzeń na rok 2017 r. w celu zaplanowania pracy Rady Osiedla bez konieczności comiesięcznego powiadamiania członków o terminach posiedzeń.

 

 

Nr uchwały: 
65/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019