W sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń i dyżurów w 2019 r.

Uchwała Nr 123/19

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.01.2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu posiedzeń i dyżurów w 2019 r.

            Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala poniższy harmonogram posiedzeń Zarządu Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn,
Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn i dyżurów w 2019 roku:

 Posiedzenia Zarządu:                                   Posiedzenia Rady Osiedla od 18:00:

- 04.02.2019 r.                                               - 11.02.2019 r.

- 04.03.2019 r.                                               - 11.03.2019 r.

- 01.04.2019 r.                                               - 08.04.2019 r.

- 06.05.2019 r.                                               - 13.05.2019 r.

Dyżury: każdy roboczy poniedziałek w godzinach 17:00 – 19:00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

 

            Ustalenie harmonogramu posiedzeń i dyżurów  na rok 2019 r. w celu zaplanowania pracy Rady Osiedla bez konieczności comiesięcznego powiadamiania członków o terminach posiedzeń.

 

 

                    PRZEWODNICZĄCA

           Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                    Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
123/19
Data uchwały: 
14/01/2019
Kadencja: 
2015-2019