W sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

UCHWAŁA NR 32/20

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 20.01.2020 r.

 

W sprawie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Na podstawie § 28 w związku z § 32 ust. 4 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna poniesionymi przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wydatkami w 2019 roku.

 

       SKARBNIK                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                     Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

         Anna Ogrodnik                                                                          Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

 

Nr uchwały: 
32/20
Data uchwały: 
20/01/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do Uchwały Nr 32.pdf119.9 KB