W sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 120/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 14.01.2019 r.

 

W sprawie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Na podstawie § 28 w związku z § 32 ust. 4 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna poniesionymi przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wydatkami w 2018 roku.

 

 

 

       SKARBNIK                                                                              PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                       Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                   Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

 

 

 

Nr uchwały: 
120/19
Data uchwały: 
14/01/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik Nr 1.pdf124.44 KB