W sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

UCHWAŁA NR 88/18

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 15.01.2018 r.

 

W sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Na podstawie § 28 w związku z § 32 ust. 4 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna poniesionymi przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wydatkami w 2017 roku.

 

 

 

       SKARBNIK                                                                                                    PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                          Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

    Magdalena Zubkiewicz                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
88/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2017.pdf119.08 KB