W sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

UCHWAŁA NR 66/17

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.01.2017 r.

 

W sprawie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)), Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn uchwala, co następuje :

§ 1.

 

Przyjmuje sprawozdanie finansowe Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                 Maria Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwała jest zgodna poniesionymi przez Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn wydatkami w 2016 roku.

Nr uchwały: 
66/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
Image icon Sprawozdanie finansowe za 2016.jpg1.04 MB