W sprawie przyznania diety dla członka Zarządu Rady

Uchwała Nr 52/21

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 08.02.2021 r.

 

 

w sprawie przyznania diety dla członka Zarządu Rady

 

Na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia przyznać dietę Wiceprzewodniczącej Rady Osiedla Pani Paulinie Panasiuk w wysokości 200 zł miesięcznie na okres 01.03 2021 r. - 31.12.2021 r.

 

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Nr uchwały: 
52/21
Data uchwały: 
08/02/2021
Kadencja: 
2019-2024