W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka zarządu Rady Osiedla

Uchwała Nr 45/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   07.12.2020 r.

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka zarządu Rady Osiedla.

 

Na podstawie § 21 pkt.5  Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

przyjmuje rezygnację pana Andrzeja Radziwinowicza z funkcji członka zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
45/20
Data uchwały: 
07/12/2020
Kadencja: 
2019-2024