W sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 02/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 20.05.2019 r.

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Pozostawia bez zmian plan rzeczowo – finansowy na 2019 rok uchwalony Uchwałą nr 125/2019 z dnia 11.02.2019

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      SKARBNIK                                                                                      PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                        Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

     Anna Maria Ogrodnik                                                                    Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
02/19
Data uchwały: 
20/05/2019
Kadencja: 
2019-2024