W sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

UCHWAŁA NR 121/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 14.01.2019 r.

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2019 rok.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Plan rzeczowo – finansowy na 2019 rok stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

       SKARBNIK                                                                    PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                               Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                         Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
121/19
Data uchwały: 
14/01/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon Załącznik do uchwały 121 19.pdf435.66 KB