w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 89/18

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 15.01.2018.

 

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok.

 

 

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Plan rzeczowo – finansowy na 2018 rok stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

       SKARBNIK                                                                      PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                   Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

 

    Magdalena Zubkiewicz                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
89/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon PLAN FINANSOWY NA 2018.pdf436.87 KB