W sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok.

UCHWAŁA NR 67/17

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.01.2017.

 

 

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok.

 

 

 

            Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla (załącznik do Uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)), Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

 

§ 1.

Plan rzeczowo – finansowy na 2017 rok stanowi załącznik Nr 1do Uchwały.

 

§ 2

Szczegółowy plan rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                              Maria Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                   Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

Nr uchwały: 
67/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon PLAN FINANSOWY NA 2017 .pdf360.75 KB