W sprawie przyjęcia planu pracy na I kwartał 2019 roku.

UCHWAŁA NR 122/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 14.01.2019 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy na I kwartał 2019 roku.

 

            Na podstawie § 15 w związku z § 6 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Plan pracy na I 2019 rok:

 

  1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
  2. Wydanie biuletynu „Nasze Osiedle”.
  3. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Planowanie działań Rady Osiedla na I kwartał 2019 roku.

 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCA

   Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

               Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
122/19
Data uchwały: 
14/01/2019
Kadencja: 
2015-2019