w sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok.

UCHWAŁA NR 93/18

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 15.01.2018 r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2018 rok.

 

 

 

            Na podstawie § 15 w związku z § 6 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Plan pracy na 2018 rok:

  1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
  2. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
  3. Organizacja Festynu letniego.
  4. Krokusowa rewolucja.
  5. Mikołaj 2018.
  6. Wydanie biuletynu „Nasze Osiedle” raz na kwartał.
  7. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Planowanie działań Rady Osiedla na 2018 rok.

 

 

 

             PRZEWODNICZĄCA

   Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

                 Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
93/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019