W sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok.

UCHWAŁA NR 68/17

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 09.01.2017 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy na 2017 rok.

            Na podstawie § 11 pkt. 4) Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

 Plan pracy na 2017 rok:

  1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
  2. Udział w obchodach Dnia Ziemi.
  3. Udział w imprezach organizowanych przez młodzież Gimnazjum Nr 34:

- Turniej czterech ogni,

4. Organizacja Festynu letniego.

5. Krokusowa rewolucja.

6. Mikołaj 2017.

7. Wydanie biuletynu „Nasze Osiedle” raz na kwartał.

8. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Planowanie działań Rady Osiedla na 2017 rok.

 

 

Nr uchwały: 
68/17
Data uchwały: 
09/01/2017
Kadencja: 
2015-2019