W sprawie przyjęcia planu pracy 2020 rok.

UCHWAŁA NR 35/20

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 20.01.2020 r.

 

w sprawie przyjęcia planu pracy 2020 rok.

 

            Na podstawie § 15 w związku z § 6 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Plan pracy na 2020 rok:

 

  1. Organizacja zebrania sprawozdawczego.
  2. Konsultacje w sprawie rewitalizacji Parku im. F. Chopina.
  3. Obchody osiedla ze służbami porządkowymi.
  4. Koncerty muzyczne w Parku im. F. Chopina.
  5. Kino pod Chmurką.
  6. Pchli targ w Parku im. F. Chopina.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Planowanie działań Rady Osiedla na 2020 rok.

 

            PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn     

            Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
35/20
Data uchwały: 
20/01/2020
Kadencja: 
2019-2024