W sprawie: przeznaczenia pozostałych środków finansowych „współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w 2015 r.” na

Uchwała Nr 19/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 07.09.2015r.

 

w sprawie:  przeznaczenia pozostałych środków finansowych „współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w 2015 r.” na

 

Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3887)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn przeznacza pozostałe środki finansowe do realizacji programu Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w 2015 r. na realizację pierwszego etapu projektu tj. przebudowy i remontu odcinka ul. Broniewskiego od wjazdu do szpitala do ul. Judyma.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

 

Proponowane inwestycje mają na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa drogi dla mieszkańców osiedla.

Nr uchwały: 
19/15
Data uchwały: 
07/09/2015
Kadencja: 
2015-2019