W sprawie przeznaczenia kwoty 6 750,00 zł na organizację Festynu Letniego.

Uchwała Nr 04/19

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

z dnia 20.05.2019 r.

 

W sprawie przeznaczenia kwoty 6 750,00 zł na organizację Festynu Letniego.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 6 750,00 zł ze środków przyznanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży na tzw. „Małe dotacje’ na organizację Festynu „Lato 2019”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

             SKARBNIK                                                                             PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                    Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Anna  Maria Ogrodnik                                                                  Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
04/19
Data uchwały: 
20/05/2019
Kadencja: 
2019-2024